Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie operatu szacunkowego celem określania wartości rynkowej nieruchomości celem zbycia nieruchomości 2022-11-25 12:00 2022-12-02 12:00
2. Wykonanie podziału geodezyjnego 2022-11-28 19:45 2022-12-02 09:00
3. Wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości rynkowej nieruchomości celem zamiany nieruchomości GN.6840.1.2021 2022-11-23 12:47 2022-11-30 13:00
4. Wykonanie operatu szacunkowego celem określania wartości rynkowej nieruchomości celem ustanowienia trwałego zarządu 2022-11-21 12:23 2022-11-25 09:00
5. Zapytanie ofertowe - wykonanie 5 operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem. 2022-11-17 09:22 2022-11-23 14:00
6. Wskazanie znaków granicznych działek położonych w Gminie Świerklaniec GN.6840.20.2022 2022-11-04 09:37 2022-11-14 10:00
7. Wykonanie operatu szacunkowego celem naliczenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed planowaną sprzedażą nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2022-10-28 13:26 2022-11-04 11:00
8. Wykonanie 56 operatów szacunkowych celem naliczenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze sprzedażą lub planowaną sprzedażą nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2022-10-27 10:19 2022-11-03 11:00
9. Wykonianie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec dla celów księgowych. 2022-10-24 12:50 2022-11-02 11:00
10. Zapytanie ofertowe - wykonanie 10 operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem. 2022-10-25 12:21 2022-11-02 10:00
11. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 719/28 2022-10-25 15:09 2022-11-01 16:00
12. Wskazanie znaków granicznych działek o numerach ewidencyjnych 4159/327, 4171/333, 4160/327, 4172/333, 4173/333, 4161/327 2022-10-25 15:14 2022-11-01 16:00
13. Wskazanie znaków granicznych na terenie gminy Świerklaniec GN.6840.19.2022 2022-10-18 13:48 2022-10-25 13:00
14. Rozeznanie rynku cen na wykonanie czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku - dokumentacja projektowa rozbiórki oraz dokumentacja do pozwolenia konserwatora 2022-10-07 09:40 2022-10-14 09:00
15. Wykonanie operatu szacunkowego celem określania wartości rynkowej nieruchomości celem zbycia nieruchomości w gminie Świerklaniec 2022-09-09 11:21 2022-09-15 12:00
16. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na działkach 840/46 i 861/46, obręb Świerklaniec, rejon ul. Tarnogórskiej. 2022-08-26 09:37 2022-09-02 12:00
17. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - wykazu synchronizacyjnego dla działki o nr 1806/39 położonej w miejscowości Nakło Śląskie. 2022-08-29 08:27 2022-09-02 12:00
18. Sporządzenie operatu szacunkowego dla naliczenia renty planistycznej przed planowanym zbyciem, zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 2022-08-24 14:33 2022-08-29 15:00
19. Geodezyjna dokumentacja dla potrzeb regulacji stanu prawnego drogi publicznej gminnej ul. Obłoków w Nakle Śląskim (nieruchomości zapisane w 4 księgach wieczystych) (art. 73) 2022-08-18 08:23 2022-08-26 09:00
20. Sporządzenie operatu szacunkowego dla naliczenia renty planistycznej przed planowanym zbyciem, zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 2022-08-17 13:51 2022-08-24 14:00
21. Rozeznanie rynku cen na wykonanie czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku, wykonanie rozbiórki oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności celem aktualizacji mapy zasadniczej GN.4125.8.2022 2022-07-20 10:35 2022-07-27 11:00
22. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 4215/106 w Nakle Śląskim celem nabycia nieruchomości GN.6822.1.2022 2022-07-04 14:01 2022-07-11 14:00
23. Sporządzenie operatu szacunkowego dla naliczenia renty planistycznej przed planowanym zbyciem działki 457/90 położonej w Świerklańcu w rejonie ulicy 3-go Maja 2022-06-22 11:54 2022-06-29 12:00
24. Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przed i po podziale, celem określenia wysokości opłaty adiacenckiej. 2022-06-20 13:12 2022-06-27 11:00
25. Weryfikacja klasoużytku GN.680..55.2022 2022-06-07 12:33 2022-06-14 13:00
26. Weryfikacja użytku GN.6822. 2022-06-07 12:52 2022-06-14 13:00
27. Wycena niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 822/28 GN.6840.4.2022 2022-05-31 12:23 2022-06-07 13:00
28. Wykonanie wykazu synchronizacyjnego celem zmiany klasoużytku GN.6822 2022-06-06 16:39 2022-06-07 12:10
29. Wykonanie wykazu synchronizacyjnego celem zmiany klasoużytku GN.680.55.2022 2022-06-06 16:25 2022-06-07 12:10
30. Wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości oraz wysokość opłaty adiacenskiej GN.6822.2.2022 2022-05-27 10:21 2022-06-03 11:00
Legenda
- Current
- Archive